Ochrana osobných údajov

Pre včasné a správne vybavovanie a doručenie vašej objednávky nevyhnutne potrebujeme niektoré údaje, ktoré podľa zákona č. 84/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov majú charakter osobných údajov.

Sú to:
- meno a priezvisko kupujúceho
- fakturačná adresa
- meno a priezvisko a adresa pre dodanie objednávky
- email pre potreby zasielania potvrdenia objednávky a pre potreby komunikácie
- kontaktné telefónne číslo, na ktorom je zákazník v prípade potreby kontaktovaný pracovníkmi internetového obchodu a kuriérskou    spoločnosťou ohľadom dohodnutia termínu doručenia zásielky.
Tieto údaje sú tiež nevyhnutné komunikáciu so zákazníkom a na použitie v účtovnom a fakturačnom systéme pre vystavenie daňového dokladu - faktúry, ktorý je súčasťou každej zásielky. Bez týchto údajov nie je možné objednávku vybaviť.

Zákazník sa zároveň zaručuje, že ak poskytne pri objednávaní údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa dodania ) robí tak len sú súhlasom tejto osoby a dotknutá osoba je oboznámená s právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na stránke www.redcat.sk

Pri doručovaní zásielky kuriérskou spoločnosťou môže byť pri preberaní zásielky požadované od zákazníka číslo občianskeho preukazu pri preberaní už zaplateného tovaru - neplatí teda pre doručovanie zásielok na dobierku. Tento údaj slúži predovšetkým na ochranu zákazníka, aby už zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba. Číslo občianskeho preukazu je zaznamenané len v dodacom liste kuriérskej spoločnosti.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.redcat.sk prehlasuje, že sa riadi a dodržiava ustanovenia vyššie uvedeného zákona, chráni súkromie svojich zákazníkov a poskytnuté údaje, ktoré získal od svojich zákazníkov zrealizovaním objednávky, alebo registráciou v internetovom obchode nebudú zneužité, zverejnené a poskytnuté na iné účely s výnimkou poskytnutia nevyhnutných údajov externej kuriérskej službe za účelom doručenia tovaru.

Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov. Zákazník si môže poskytnuté údaje kedykoľvek skontrolovať, aktualizovať a zmeniť. V prípade registrovaného zákazníka je to možné po prihlásení do svojho účtu, alebo zaslaním emailovej požiadavky na irena.feriancova@gmail.com. Na základe písomnej žiadosti zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy – postačuje kontatovať nás emailom. Súhlas zaniká v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom a údaje budú následne vymazané.

Registráciou zákazník zároveň udeľuje súhlas, že bude automaticky informovaný o aktualitách a novinkách vo forme newslettra. Toto zasielanie môže zákazník kedykoľvek ukončiť zaslaním emailovej požiadavky na vyradenie z databázy.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona O ochrane osobných údajov písomne emailom na irena.feriancova@gmail.com alebo písomne na adresu sídla spoločnosti Groom sro, Macov 281, 930 32 Macov iba pokiaľ bol tovar zakúpený a osobné údaje poskytnuté www.redcat.sk


Prevádzkovateľ internetového obchodu www.redcat.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.